Ứng dụng giúp chủ salon tùy biến phân quyền truy cập cho nhân viên. Ứng dụng thường xuyên được cập nhật để bổ sung thêm hệ thống quyền mới từ VMS POS

Một tính năng đặt hẹn không thể thiếu cho 1 hệ thống quản lý spa chuyên nghiệp

Ứng dụng sẽ thêm button cho phép bạn nhanh chóng hiển thị lịch sử mua sản phẩm, dịch vụ và thẻ hiện tại của khách hàng

Ứng dụng cho phép tùy chỉnh lại giá trị công nợ và thẻ tài khoản V.Bank của khách hàng ( Chỉ áp dụng cho tài khoản admin )

Plugin sẽ giúp việc xuất hóa đơn của bạn được linh hoạt và thuận tiện hơn rất nhiều. Ứng dụng sẽ thêm giao diện mobile giúp chuyên viên có thể thêm các dịch vụ mình làm và hệ thống sẽ cập ...

Một plugin không thể thiếu VMS POS, ứng dụng sẽ thêm tính năng nhắn tin SMS cho khách hàng

VMS Importer Pro là giải pháp giúp bạn thiết lập dữ liệu cho VMS POS 1 cách dễ dàng, nhanh chóng.

Đây là giải pháp giúp bạn kiểm tra việc sử dụng tài nguyên của hệ thống. Plugin sẽ tính toán và thêm cảnh báo lưu lượng sử dụng tài nguyên của hệ thống vào phần cuối của trang.