Description


Ứng dụng sẽ thêm tính năng tùy chỉnh giá trị công nợ của khách hàng.
Sau khi kích hoạt sẽ có thêm tùy chọn chỉnh sửa giá trị công nợ của khách hàng tại giao diện danh sách khách hàng
( Chỉ áp dụng cho tài khoản admin )

Changelog


1.0.3

 • 10/11/2017
 • Bug fix lỗi trang sau khi chỉnh sửa Công Nợ hoặc V.Bank
 • Hỗ trợ giao diện mới của VMS POS 3.0.9 hoặc mới hơn ( trên version cũ sẽ lỗi vỡ khung )
 • Chú ý yêu cầu VMS POS 3.0.9 build 171110 hoặc mới hơn

1.0.2

 • 21/08/2017
 • Bug fix
 • Cải thiện hệ thống

1.0.1

 • 27/06/2017
 • Bổ sung tính năng chỉnh sửa thẻ tài khoản V.Bank
 • Fix lỗi ngôn ngữ
 • Cải thiện hệ thống

1.0.0

 • 11/05/2017
 • Hoàn thiện ứng dụng

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: