VMS Appstore

Application store for VMS POS


New applications update

Ứng dụng sẽ cung cấp chức năng cho phép khách hàng theo dõi và xem thông tin của mình

Ứng dụng sẽ giúp mở rộng thêm cơ cấu tính hoa hồng dành cho chuyên viên, giúp tính hoa hồng theo phân cấp độ chuyên viên và thêm nhiều tiện ích khác.

Một plugin mang đến phong cách cá nhân riêng cho giao diện VMS POS của bạn

Plugin sẽ giúp việc xuất hóa đơn của bạn được linh hoạt và thuận tiện hơn rất nhiều. Ứng dụng sẽ thêm giao diện mobile giúp chuyên viên có thể thêm các dịch vụ mình làm và hệ thống sẽ cập ...

Ứng dụng giúp chủ salon tùy biến phân quyền truy cập cho nhân viên. Ứng dụng thường xuyên được cập nhật để bổ sung thêm hệ thống quyền mới từ VMS POS

Một plugin không thể thiếu VMS POS, ứng dụng sẽ thêm tính năng nhắn tin SMS cho khách hàng