VMS Appstore

Application store for VMS POS


New applications update

Một tính năng đặt hẹn không thể thiếu cho 1 hệ thống quản lý spa chuyên nghiệp

Ứng dụng sẽ giúp mở rộng thêm cơ cấu tính hoa hồng dành cho chuyên viên, giúp tính hoa hồng theo phân cấp độ chuyên viên và thêm nhiều tiện ích khác.

Ứng dụng sẽ cung cấp thêm các chức năng giúp tối ưu hóa khả năng quản lý và phân loại khách hàng

Ứng dụng thêm các tiện ích cho hệ thống hóa đơn giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn

Ứng dụng giúp chủ salon tùy biến phân quyền truy cập cho nhân viên. Ứng dụng thường xuyên được cập nhật để bổ sung thêm hệ thống quyền mới từ VMS POS

Ứng dụng giúp bổ sung thêm công cụ quản lý quỹ tiền mặt và ngân hàng