Description


Ứng dụng được viết dựa trên nhu cầu thực tế của nhiều Hair Salon chuyên nghiệp với cơ cấu tính hoa hồng nhân viên dựa trên cấp bậc.
Ứng dụng sẽ hỗ trợ phân cấp thợ, tùy chỉnh cách tính hoa hồng nhân viên cho các ứng dụng đặc biệt.
Hiện ứng dụng đang trong thời gian phát triển nên tính năng Khách yêu cầu nhân viên chưa áp dụng.
Bên cạnh đó chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các SALON để hoàn thiện ứng dụng tốt hơn.

Mọi phản hồi đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email: hotro.vms@gmail.com

Các chức năng

 • [x] Phân cấp độ chuyên viên
 • [x] Thiết lập cấu trúc hoa hồng cho các ứng dụng đặc biệt với cấu trúc cấp độ nhân viên
 • [x] Thiết lập cấu trúc hoa hồng cho các dịch vụ đặc biệt với cấu trúc cấp độ nhân viên khi khách yêu cầu chỉ định
 • [x] Tùy chỉnh giá trị hoa hồng nhân viên khi xuất hóa đơn
 • [x] Tùy chỉnh tên cấp bậc chuyên viên

Trân trọng!

Installation


Để cài đặt ứng dụng bạn làm theo các bước sau:

 1. Sau khi cài đặt xong ứng dụng bạn cần truy cập Cài đặt => Ứng dụng đã cài
 2. Tìm và Kích hoạt ứng dụng VMS Employees Com Advance
 3. Sau khi kích hoạt xong bạn vào phần Nhân viên => Quản lý nhân viên
  Lúc này giao diện quản lý nhân viên sẽ có thêm cột Cấp độ
 4. Chỉnh sửa lại các nhân viên có liên quan đến quy cách tính com theo cấp bậc.
  Khi này trong phần thiết lập thông tin nhân viên sau khi chọn nhân viên Được phép làm dịch vụ hệ thống sẽ xuất hiện thêm mục Cấp độ.
  Bạn chọn cấp độ nhân viên tương ứng và click Cập nhật để lưu lại.

Thiết lập cấu trúc hoa hồng cho các dịch vụ đặc biệt

Sau khi thiết lập cấu trúc cấp bậc cho các chuyên viên bạn cần thiết lập cấu trúc tính hoa hồng cho các dịch vụ đặc biệt

 1. Chọn tab Menu Quản lý nhân viên => Cấu hình VECA => Cấu trúc hoa hồng
 2. Tại giao diện quản lý các dịch vụ có cấu trúc hoa hồng đặc biệt bạn click chọn
 3. Click để chọn dịch vụ muốn thiết lập cơ cấu
 4. Sau khi chọn xong dịch vụ hãy thiết lập cấu trúc tương ứng cho dịch vụ => click Save để lưu lại.
  Chú ý: Nếu các tham số không được thiết lập hệ thống sẽ tự động tính theo cơ cấu mặc định

Thiết lập cấu hình ứng dụng

Thiết lập này sẽ giúp bạn tắt bật các chức năng
1. Chọn tab Menu Quản lý nhân viên => Cấu hình VECA => Cấu hình VECA
1. Tại trang thiết lập cấu hình có các trường sau:
* Tùy chỉnh hoa hồng: Nếu bận thì khi nhân viên xuất hóa đơn có thể tùy chỉnh lại giá trị hoa hồng của nhân viên thực hiện
* Tên cấp độ ( chưa hỗ trợ ): Tùy chỉnh tên cấp độ nhân viên phù hợp với cách đặt tên salon của bạn

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý: Khi xem chi tiết bảng tính hoa hồng nhân viên sẽ có thêm cột Cấp độ hiển thị cấp độ của nhân viên khi thực hiện dịch vụ đó

Changelog


1.5.2 230909

 • Bug fix

1.4.9 230830

 • Fix lỗi hiển thị trên app mobile khi dịch vụ số lượng > 1

1.4.8 230804

 • Fix lỗi hiển thị trên app mobile nhân viên khi có thiết lập cơ cấu khấu hao thanh toán ví V.Bank

1.4.7 230717

 • Bổ sung thêm cơ cấu lương trên app mobile
 • Hỗ trợ cơ cấu khấu hao thêm doanh thu khi khách hàng thanh toán bằng ví V.Bank
 • Hỗ trợ cơ cấu chọn nhanh nhân viên chính và phụ của VMS POS 3.2.9 230717 hoặc mới hơn

1.4.6 230711

 • Bug fix chèn hoa hồng khi tạo phiếu thanh toán lương
 • Hỗ trợ cơ cấu tính lương theo số ngày quy định hoặc số ngày được nghỉ

1.4.5 230620

 • Bổ sung thêm các tuỳ chọn bất tắt cơ cấu lương trên app mobile nhân viên

1.4.4 230528

 • Hỗ trợ các cơ cấu nâng cao cấu trúc của VMS POS 3.2.9 hoặc mới hơn
 • Cơ cấu khấu hao thêm thẻ
 • Cơ cấu thẻ tháng, năm
 • Cơ cấu đồng sở hữu thẻ
 • Ngày chốt lương tháng theo 1 ngày quy định tuỳ chỉnh của VMS POS 3.2.9 hoặc mới hơn
 • Các cơ cấu nâng cao khác của VMS POS
 • Fix 1 số lỗi hiển thị

1.4.3 230521

 • Bug fix
 • Fix lỗi nạp cơ cấu hoa hồng nâng cao trên giao diện mobile tự order hoá đơn của Chuyên viên
 • Bổ sung thêm hệ thống phân nhóm nhân viên
 • Bổ sung thêm cơ cấu hệ số tăng ca

1.4.2 220514

 • Bug fix
 • Fix lỗi hiển thị số lượng trên ứng dụng mobile

1.4.1 220509

 • Fix 1 số lỗi giao diện
 • Fix lỗi phân quyền
 • Bổ sung thêm tham số Trung bình đơn của nhân viên ( Giá trị doanh thu / Số hoá đơn tham gia )

1.4.0 220325

 • PHIÊN BẢN QUAN TRỌNG
 • Hỗ trợ hệ thống tặng dịch vụ và cơ cấu tính hoa hồng dịch vụ tặng
 • Hỗ trợ ứng dụng thuần mobile của VMS POS
 • Thay đổi cơ chế chấm tức thì sang nút Lưu và fix lỗi chấm thủ công
 • Hỗ trợ cơ cấu chấm công của VMS POS 3.2.8 hoặc mới hơn
 • Bổ sung thêm 1 số tính năng nhỏ

1.3.9 211105

 • Bổ sung thêm hook filter cho Ứng dụng dành cho nhân viên
 • Tối ưu hoá hiển thị trên mobile

1.3.8 211015

 • Bổ sung thêm hệ thống cơ cấu tăng ca
 • Bổ sung thêm bộ lọc các mục đã chỉnh sửa lại hoa hồng
 • Bug fix

1.3.7 210930

 • Fix lỗi hiển thị số công và lương trong cơ chế chấm công đơn giản

1.3.6 210811

 • Bổ sung thêm hệ thống Thưởng và Phạt mới trên VMS POS 3.2.7 hoặc mới hơn
 • Bổ sung thêm hệ thống nhân viên nhận sản phẩm trên hoặc mới hơn
 • Bố sung thêm cơ chế tính hoa hồng cho dịch vụ trừ thẻ trọn gói trên VMS POS 3.2.7 hoặc mới hơn
 • Tối ưu hóa giao diện
 • Bổ sung thêm hệ thống action hook và filter hook hỗ trợ cho các tính năng mở rộng tiếp theo từ các ứng dụng khác

1.3.5 210502

 • Script bug fix

1.3.2 210429

 • Hoàn thiện hệ thống chấm công đơn giản.
 • Hỗ trợ bảng lương tùy chọn hiển thị bao gồm các nhân viên không phát sinh doanh thu
 • Hỗ trợ phân quyền nhân viên được phép tùy chỉnh hoa hồng trong hóa đơn
 • Chỉnh sửa logic cho phép hỗ trợ vừa chỉnh sửa hoa hồng vừa tích yêu cầu

1.3.1 210422

 • Bug fix
 • Tối ưu hóa hệ thống

1.3.0 210206

 • Bug fix
 • Hỗ trơ cơ cấu hoa hồng 100% trên VMS POS 3.2.6 hoặc mới hơn

1.2.9 201208

 • Bug fix
 • Hoàn thiện phần xem chi tiết tạm ứng lương

1.2.8 201201

 • Bổ sung thêm trừ tạm ứng lương để hoàn thiện bảng lương hoàn thiện

1.2.7 201006

 • Hỗ trợ cơ cấu tính doanh thu trước hoặc sau trừ khấu hao của VMS POS 3.2.6 201003 hoặc mới hơn
 • Bổ sung thêm hệ thống chấm công đơn giản ( beta )

1.2.6 200603

 • Bug fix Vbank

1.2.5

 • Bug fix
 • Cải thiện hiệu năng

1.2.4 200130

 • Bug fix hệ thống làm tròn số

1.2.3 200108

 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Bổ sung thêm hiển thị và tính toán giá trị hoa hồng cho nhân viên khi tư vấn nạp tiền V.Bank ngay trên giao diện ứng dụng của chuyên viên (Tối ưu hóa cho ứng dụng nhân viên >= 1.3.1)

1.2.2 191027

 • Bổ sung thêm hàng tổng giá trị khi xem báo cáo
 • Fix lỗi không lưu giá trị khi tùy chỉnh hoa hồng nhân viên phụ trong 1 số trường hợp

1.2.1 191006

 • Hỗ trợ thêm tuỳ chỉnh hoa hồng tư vấn viên trên VMS POS version 3.2.5 hoặc mới hơn

1.2.0 190905

 • Hỗ trợ hệ thống hóa đơn Multi Tabs của VMS POS
 • Fix giao diện trên mobile

1.1.9 190825

 • Bổ sung thêm tùy chỉnh hoa hồng nhân viên cho Thẻ hội viên
 • Bug fix

1.1.8 190823

 • Hỗ trợ cơ cấu tính doanh thu tùy chỉnh cho từng dịch vụ của VMS POS version 3.2.3 hoặc mới hơn

1.1.7 190818

 • Bug fix

1.1.6 - 08/08/2019

 • Fix lỗi không lưu yêu cầu khi chỉnh sửa hóa đơn
 • Bổ sung thêm khả năng tùy nhập giá trị hoa hồng = 0
 • Bug fix 1 số lỗi nhỏ của hệ thống

1.1.5 - 03/07/2019

 • Fix lỗi không cộng doanh thu V.Bank khi xuất file Excel

1.1.4 - 04/06/2019

 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Hỗ trợ thêm cơ cấu nâng cao cho phần nạp và thanh toán bằng V.Bank

1.1.3 - 30/05/2019

 • Fix lỗi hiển thị giá trị hoa hồng trong báo cáo

1.1.2 - 21/05/2019

 • Fix lỗi hiển thị giá trị hoa hồng trong báo cáo

1.1.1 - 07/05/2019

 • Bug fix 1 số lỗi nhỏ

1.1.0 - 04/05/2019

 • Tối ưu hóa hiệu năng và hệ thống
 • Hỗ trợ giá trị hoa hồng là số thập phân VMS POS 3.1.9 hoặc mới hơn

1.0.9 - 30/03/2019

 • Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
 • Hỗ trợ tối ưu cho hệ thống VMS POS 3.1.8 hoặc mới hơn
 • Bug fix 1 số lỗi nhỏ

1.0.8 - 10/01/2019

 • Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống

1.0.7 - 05/01/2019

 • Happy New Year 2019
 • Bổ sung thêm báo cáo thẻ hội viên VMS POS 3.1.7 hoặc mới hơn
 • Fix lỗi giao diện

1.0.6 - 12/11/2018

 • Bổ sung thêm chức năng báo cáo nhân viên riêng

1.0.5 - 06/11/2018

 • Bổ sung thêm tùy chỉnh hoa hồng cho phần thẻ
 • Bug fix

1.0.4 - 04/10/2018

 • Yêu cầu VMS POS 3.1.5 hoặc mới hơn
 • Thêm bộ lọc trong phần xem chi tiết báo cáo
 • Thêm tùy chỉnh và thêm nhiều tầng nhân viên
 • Hỗ trợ tính năng xuất file Excel VMS POS 3.1.5 hoặc mới hơn
 • Hỗ trợ tối đa 5 tầng nhân viên

1.0.3 - 31/07/2018

 • Bug fix
 • Fix lỗi giao diện khi xem báo cáo chi tiết mục không hiện các tùy chọn hiển thị cột
 • Cho phép tùy chỉnh lại hoa hồng ngay trong phần xem báo cáo chi tiết mục

1.0.2 - 15/07/2018

 • Hỗ trợ tạo nhóm cấu trúc cho phép chọn nhiều dịch vụ với các cấu trúc giống nhau
 • Chú ý: Sau khi nâng cấp cần Ngừng kích hoạt ứng dụng và Kích hoạt lại sau đó cần thiết lập lại cấu trúc hoa hồng

1.0.1 - 28/05/2018

 • Hoàn thành phần cơ cấu hoa hồng nhân viên khi khách yêu cầu
 • Tối ưu hóa hệ thống

1.0.0 - 23/05/2018

 • Hoàn thành phiên bản đầu tiên
 • Chưa hỗ trợ đặt tên cấp bậc chuyên viên
 • Chưa hỗ trợ chức năng Yêu cầu chuyên viên

Frequently Asked Questions


Ứng dụng sử dụng để làm gì

 • Các salon muốn cho phép tùy chỉnh cấu trúc hoa hồng của chuyên viên khi xuất hóa đơn cho các dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể.
 • Ứng dụng đáp ứng cho một số Hair Salon có cách tính hoa hồng chuyên viên theo cấp bậc của từng chuyên viên.
  Ví dụ: Cùng 1 dịch vụ nhưng khi chuyên viên khác nhau làm thì sẽ có cách tính hoa hồng khác nhau dựa trên cấp bậc/tay nghề của chuyên viên đó

Những lưu ý

 1. Các dịch vụ không được thiết lập cấu trục hoặc đã thiết lập cấu trúc nhưng không thiết lập cho cấp độ chuyên viên tương ứng thì hoa hồng sẽ được tính theo cơ cấu mặc định của hệ thống VMS POS
 2. Các nhân viên không được phân cấp sẽ được tính theo cơ cấu mặc định của hệ thống VMS POS

Screenshots


 1. Giao diện Quản lý nhân viên
 2. Giao diện Thêm/Chỉnh sửa nhân viên
 3. Giao diện thiết lập cơ cấu hoa hồng cho dịch vụ đặc biệt
 4. Giao diện xuất hóa đơn khi có dịch vụ đặc biệt được áp dụng theo cơ cấu mới
 5. Giao diện tùy chỉnh giá trị hoa hồng chuyên viên
 6. Giao diện báo cáo chi tiết hoa hồng chuyên viên

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: