Ứng dụng bổ sung tính năng định lượng sản phẩm sử dụng dịch vụ

Ứng dụng giúp bổ sung cổng API cho hệ thống VMS POS.

Ứng dụng giúp bổ sung thêm công cụ quản lý quỹ tiền mặt và ngân hàng

Ứng dụng cung cấp các mẫu tin hóa đơn cho VMS POS

Ứng dụng thêm các tiện ích cho hệ thống hóa đơn giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn

Ứng dụng sẽ cung cấp thêm các chức năng giúp tối ưu hóa khả năng quản lý và phân loại khách hàng

Ứng dụng sẽ giúp mở rộng thêm cơ cấu tính hoa hồng dành cho chuyên viên, giúp tính hoa hồng theo phân cấp độ chuyên viên và thêm nhiều tiện ích khác.

Ứng dụng giúp thêm khối ghi chú và việc cần làm trên trang Bảng tin cho VMS POS