Là 1 Plugin Demo của VMS POS. Khi kích hoạt sẽ xuất hiện lời bài hát "Tôi yêu Việt Nam" tại cuối trang.