Description


Ứng dụng sẽ thêm button xem danh sách lịch sử sản phẩm, dịch vụ, thẻ của khách hàng.
Chỉ áp dụng cho giao diện multi tab.

Changelog


1.0

  • 10/12/2016 *
  • Hoàn thiện phiên bản

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: