Description


Ứng dụng sẽ thêm chức năng phân quyền truy cập cho nhóm nhân viên.
Chú ý: Chỉ có tài khoản chủ mới có thể truy cập trang phân quyền.

Sau khi click Khôi phục mặc định hoặc xóa ứng dụng này hệ thống sẽ khôi phục lại trạng thái phân quyền mặc định của hệ thống VMS POS.

Installation


 1. Đăng nhập bằng tài khoản chủ
 2. Click biểu tượng tại góc trên bên phải
 3. Chọn Các gói mở rộng
 4. Kích hoạt ứng dụng
 5. Truy cập ứng dụng bên thanh sidebar bên trái trang cài đặt hệ thống
 6. Phân quyền cho tác vụ cho các nhóm nhân viên và click Cập nhật

Changelog


1.1.6 - 16/06/2023

 • Hỗ trợ các quyền mới của VMS POS 3.2.9

1.1.5 - 15/04/2023

 • Bug fix

1.1.4 - 05/07/2022

 • Bổ sung thêm phân quyền thưởng và phạt
 • Bổ sung thêm tuỳ chỉnh quyền cho từng nhân viên chỉ định ( beta )
 • Bổ sung lưu nhật ký hệ thống

1.1.3 - 01/07/2022

 • Bổ sung thêm các quyền mới cho hệ thống báo cáo của VMS POS 3.2.8 build 220701 hoặc mới hơn

1.1.2 - 10/05/2022

 • Bổ sung thêm phân quyền mới cho hệ thống

1.1.1 - 15/04/2022

 • Bổ sung thêm hệ thống quyền mới cho hệ thống VMS POS 3.2.8 hoặc mới hơn

1.1.0 - 12/08/2021

 • Bổ sung thêm hệ thống quyền mới cho hệ thống VMS POS 3.2.7 hoặc mới hơn

1.0.9 - 06/10/2019

 • Bổ sung thêm hệ thống quyền mới cho hệ thống VMS POS 3.2.5 hoặc mới hơn
 • Xuất file Excel khi quản lý đơn nhập hàng
 • Các quyền cho hệ thống đổi trả sản phẩm

1.0.8 - 24/05/2019

 • Bổ sung thêm hệ thống quyền mới cho hệ thống VMS POS 3.1.9 hoặc mới hơn

1.0.7 - 24/04/2019

 • Bổ sung thêm hệ thống quyền mới cho hệ thống VMS POS 3.1.8 hoặc mới hơn

1.0.6 - 23/10/2018

 • Bổ sung thêm các quyền mới cho VMS POS 3.1.5 hoặc mới hơn
 • Fix giao diện trên phiên bản VMS POS 3.1.5 hoặc mới hơn

1.0.5 - 30/07/2018

 • Hỗ trợ thêm quyền thay đổi ngày xuất hóa đơn VMS POS 3.1.4 hoặc mới hơn
 • Hỗ trợ phân quyền cho hệ thống xuất kho VMS POS 3.1.4 hoặc mới hơn

1.0.4 - 30/06/2018

 • Bug fix
 • Bổ sung thêm phân quyền duyệt phiếu chuyển kho
 • Bổ sung thêm phân quyền xóa phiếu chuyển kho
 • Bổ sung thêm khả năng phân quyền cho các ứng dụng mở rộng sử dụng filter hook VMSPER_ADD_FILTERvms_permission

1.0.3 - 26/04/2018

 • Bổ sung thêm tùy chọn hiển thị giá nhập sản phẩm và costing dịch vụ

1.0.2 - 16/09/2017

 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Hỗ trợ tốt cho VMS POS 3.0.8 hoặc mới hơn

1.0.1 - 31/07/2017

 • Tối ưu hóa hệ thống

1.0.0 - 29/07/2017

 • Hoàn thành phiên bản đầu tiên

Reviews


Read all 1 review

Information

Ratings

See all
(1)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 1

Tags: