Description


Ứng dụng sẽ giúp việc theo dõi và phân loại khách hàng của bạn được tốt hơn
Ứng dụng sẽ thêm cột Số lượt đến salonTổng giá trị chi tiêu của khách hàng để bạn có thể đánh giá các khách hàng của mình tốt hơn

Các phiên bản tới chúng tôi sẽ tích hợp thêm các tính năng khác để giúp việc quản lý và đánh giá khách hàng của bạn được toàn diện

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người dùng để bổ sung và hoàn thiện tính năng!
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: hotro.vms@gmail.com

Trân Trọng!

Changelog


1.0.5

 • 230806
 • Bổ sung thêm các tuỳ chọn lọc nâng cao trong Danh sách khách hàng
 • Bổ sung thêm các cơ cấu nâng cao cho hệ thống VMS POS 3.2.9 hoặc mới hơn
 • Bổ sung thêm báo cáo theo bảng kê chi tiết
 • Hỗ trợ phân quyền báo cáo
 • Chuyển mặc định tổng kết giá trị chi tiêu và lượt đến trong Danh sách khách hàng theo chu kỳ từ đầu năm và có bổ sung tuỳ chọn khoảng thời gian mong muốn

1.0.4

 • 210415
 • Bổ sung thêm hiển thị giá trị chi tiêu tại salon trong thông tin khách hàng
 • Bổ sung thêm tùy chọn lọc và hiển thị tổng giá trị chi tiêu trong khoảng thời gian nhất định trong danh sách khách hàng

1.0.3

 • 200704
 • Bổ sung thêm báo doanh thu theo tiêu chí khách hàng

1.0.2

 • 190207
 • Bổ sung thêm hệ thống lưu trữ thông tin nâng cao liên quan đến khách hàng
 • Bổ sung thêm hệ thống phân quyền (Yêu cầu VMS Permission)

1.0.1

 • 18/10/2018
 • Bổ sung thêm lọc doanh thu theo nguồn khách

1.0.0 - beta

 • 02/07/2018
 • Phiên bản beta

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: