Ứng dụng sẽ cung cấp thêm các chức năng giúp tối ưu hóa khả năng quản lý và phân loại khách hàng

Ứng dụng sẽ cung cấp chức năng cho phép khách hàng theo dõi và xem thông tin của mình

Ứng dụng sẽ thêm button cho phép bạn nhanh chóng hiển thị lịch sử mua sản phẩm, dịch vụ và thẻ hiện tại của khách hàng


Total: 3 items