Ứng dụng giúp bổ sung cổng API cho hệ thống VMS POS.

Ứng dụng cho phép tùy chỉnh lại giá trị công nợ và thẻ tài khoản V.Bank của khách hàng ( Chỉ áp dụng cho tài khoản admin )

Ứng dụng sẽ thêm button cho phép bạn nhanh chóng hiển thị lịch sử mua sản phẩm, dịch vụ và thẻ hiện tại của khách hàng

Ứng dụng sẽ cung cấp chức năng cho phép khách hàng theo dõi và xem thông tin của mình

Ứng dụng giúp thêm khối ghi chú và việc cần làm trên trang Bảng tin cho VMS POS

Ứng dụng sẽ giúp mở rộng thêm cơ cấu tính hoa hồng dành cho chuyên viên, giúp tính hoa hồng theo phân cấp độ chuyên viên và thêm nhiều tiện ích khác.

Ứng dụng sẽ cung cấp thêm các chức năng giúp tối ưu hóa khả năng quản lý và phân loại khách hàng

Ứng dụng thêm các tiện ích cho hệ thống hóa đơn giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn