Description


Một ứng dụng không thể thiếu cho hệ thống VMS POS của bạn. Ứng dụng sẽ thêm các tính năng mở rộng cho hệ thống báo cáo của VMS POS File báo cáo xuất ra có giao diện và phân chia các sheet khoa học, dễ quản lý và theo dõi.

Changelog


1.0.8 - 03/08/2018

 • Bug fix và lỗi SUM khi xuất báo cáo cho từng chi nhánh riêng biệt
 • Thêm tùy chọn xuất số điện thoại của khách hàng để phân biệt trong trường hợp có nhiều khách hàng trùng tên
 • Thêm cột mã số phiếu chi khi xuất chi tiết

1.0.7 - 12/07/2018

 • Hỗ trợ action hook mới của VMS POS 3.1.2 hoặc mới hơn
 • Bổ sung hệ thống phân quyền Yêu cầu VMS POS 3.1.3VMS Permission 1.0.4 hoặc mới hơn
 • Bổ sung chức năng xuất file Excel danh sách thẻ dịch vụ trọn gói
 • Bổ sung thêm tùy chọn xuất báo cáo cột hình thức thanh toán
 • Bỏ hình thức xuất file PDF

1.0.6 - 19/11/2017

 • Bug fix

1.0.5 - 21/10/2017

 • Cập nhật hỗ trợ VMS POS 3.0.8 build 171020 hoặc mới hơn. Cho phép tính toán hoa hồng nhân viên khi làm thẻ dịch vụ được thanh toán bằng trừ thẻ trọn gói theo cơ cấu mới

1.0.4 - 15/07/2017

 • Cập nhật hỗ trợ tính năng nhiều nhân viên thực hiện 1 dịch vụ hoặc sản phẩm của VMS POS v3.0.6

1.0.3 - 07/07/2017

 • Bổ sung thêm tùy chọn xuất ra file PDF
 • Bổ sung thêm xuất báo cáo trong giao diện báo cáo nhóm: Sản phẩm, dịch vụ, Thẻ trọn gói

1.0.2 - 05/07/2017

 • Bug fix
 • Bổ sung thêm các tính năng
 • Cập nhật thuật toán chi phí vốn
 • Hỗ trợ các tùy chọn định dạng file sẽ lưu: CSV, Excel 97-2003, Excel 2007

1.0.1 - 03/06/2017

 • Bug fix
 • Cập nhật thuật toán tính hoa hồng cho nhân viên khi làm dịch vụ có sử dụng thẻ theo thuật toán mới của VMS POS 3.0.1

1.0.0 beta - 31/05/2017

 • Phiên bản beta

Reviews


Good

6 year ago

Ứng dụng rất hữu ích cho việc báo cáo hàng tháng.
Mong ứng dụng sẽ phát triển thêm nhiều tính năng và tùy chọn hơn nữa!

Read all 1 review

Information

Ratings

See all
(1)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 1

Tags: