Description


Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn thêm các tùy chọn mẫu in hóa đơn.
Hiện ứng dụng đang cung cấp các mẫu in hóa đơn thịnh hành trên thị trường phù hợp với tất cả các khổ giấy tin hiện tại của các máy in hóa đơn.

Installation


Sau khi cài đặt xong bạn vào Cài đặt -> VMS Print Template.
Chọn các mẫu in có sẵn và click Lưu để xác nhận mẫu đã chọn.

Chúc ý: Nếu muốn khôi phục lại mẫu in mặc định của hệ thống chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng hoặc click Mặc định

Changelog


= 1.0.6 - 13/10/2022 -
* Bổ sung thêm các thiết lập nâng cao cho mẫu in A5

= 1.0.5 - 05/07/2021 -
* Bổ sung thêm giao mẫu in A4 hoặc A5

= 1.0.4 - 07/01/2020 -
* Bổ sung thêm các action hook của VMS POS 3.2.6 hoặc mới hơn

= 1.0.3 - 16/06/2019 -
* Hỗ trợ hiển thị dịch vụ hỗ trợ hoặc không

1.0.2 - 11/06/2019

  • Hỗ trợ hiển thị chuyên viên thực hiện trên VMS POS 3.1.9 hoặc mới hơn

1.0.1 - 18/04/2019

  • Fix 1 số lỗi nhỏ trong giao diện
  • Sau khi cập nhật ứng dụng cần thiết lập lại để áp dụng

1.0.0 - 01/01/2019

  • Phiên bản beta

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: