Description


Ứng dụng giúp convert dữ liệu từ phiên bản VMS POS 2 sang phiên bản VMS POS 3
Chú ý:
1.Ứng dụng chỉ sử dụng cho các kỹ thuật viên
2.Chỉ convert 1 lần duy nhất khi dữ liệu VMS POS 3 đang trống

Changelog


1.0.2

  • 11/05/2017
  • Bug fix

1.0.1

  • 09/05/2017
  • Cải thiện hiệu năng
  • Bug fix

Reviews


This app has not received any reviews yet

Information

Ratings

See all
(0)
1 star 0
2 stars 0
3 stars 0
4 stars 0
5 stars 0

Tags: